Help with Search courses

3 Saatlik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dersine ait plandır.

Haberleşme Cihazları ve Şebeke Altyapısı dersine ait kalıptır.