Aide sur Rechercher des cours

3 Saatlik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dersine ait plandır.

Haberleşme Cihazları ve Şebeke Altyapısı dersine ait kalıptır.