Lise düzeyinde uygulanan rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi için hazırlanmıştır. 

Dersleri ara Yardımı